Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
home | site map
      


 

Aktualności


  « wróć

Zabytek miesiąca z Muzeum Początków Państwa Polskiego
Zabytek miesiąca z Muzeum Początków Państwa Polskiego

Nowy miesiąc to nowy zabytek miesiąca z Muzeum Początków Państwa Polskiego -  tym razem przedstawiamy go Wam wyłącznie wirtualnie


Naczynie częściowo obtaczane, Gniezno, IX-X  w., rejon I podgrodzia

Na ilustracji widzimy typowe dla starszych faz wczesnego średniowiecza naczynie gliniane w typie prostego garnka. Pojemnik ten wykonany był na wolnoobrotowym kole garncarskim, o czym świadczy obecny na spodzie odcisk osi koła garncarskiego oraz delikatne ślady obtaczania na powierzchni ścianek w górnej partii naczynia. Jak widać, nie jest ono wykonane szczególnie starannie, stąd też pojemnik ten zaliczyć możemy raczej do naczyń kuchennych a nie stołowych. Zwraca uwagę brak zdobień na ściankach, co jest charakterystyczne dla naczyń ze starszych faz wczesnego średniowiecza. Glina, z której wykonano omawiany zabytek, zawiera dużą domieszkę silnie rozdrobnionych kamieni czyli tzw. tłuczeń, służący do "schudzenia" gliny czyli do zapobiegania pękaniu ścianek w trakcie wypału naczynia.

Tego typu garnek można by datować na podstawie cech technologicznych, technicznych oraz formy na okres przynajmniej od początku IX w. do wieku X. Dzięki temu jednak, że znamy dokładne miejsce znalezienia tego zabytku, tzn. wiemy, że pochodzi on z warstwy budowy majdanu I podgrodzia, jesteśmy w stanie zawęzić tę chronologię na okres od końca IX do 1, połowy X w.
zobacz wszystkie aktualności
Działalność biura PCIT finansowana z dotacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i z dotacji Urzędu Miasta Gniezno