Wrześniowy zabytek Muzeum Początków Państwa Polskiego

Prezentowany zabytek wrześniowy to romańska płytka ceramiczna zdobiona wizerunkiem orła. Sylwetka orła zajmuje całą powierzchnię płytki, przez co wyobrażony ptak staje się majestatyczny. To wrażenie potęgują rozpostarte skrzydła oraz pewien dynamizm przedstawienia. Orzeł bowiem kroczy w prawą stronę, jakby przygotowywał się do ataku. Orzeł zaopatrzony w szpony i ostry dziób a przy tym jako jeden z największych i najsilniejszych ptaków posiadał od starożytności bogatą symbolikę. Stawał się przede wszystkim symbolem siły, władzy, królewskości a także ochrony i zwycięstwa, stąd też nadawał się znakomicie do wyrażania idei doskonałego władcy. W chrześcijaństwie był także wykorzystywany jako symbol zwycięskiego Chrystusa.

Wizerunek na płytce jest właściwie płaskorzeźbą odciśniętą w gliniew odpowiedniej formie. Płytka pochodzi z  wczesnośredniowiecznej pracowni wytwarzającej ceramiczne elementy wystroju architektonicznego, datowanej na koniec XII w., odkrytej przez archeologów w 1984 r. w północnej partii Góry Lecha w Gnieźnie. Miejsce to znajdowało się na skraju terenu zajmowanego przez zamek książąt piastowskich, stąd hipoteza, że płytka stanowiła element przeznaczony do dekoracji ścian książęcej siedziby.

W rejonie wspomnianej pracowni odkopano setki zmagazynowanych, nieszkliwionych płytek ceramicznych ułożonych w stosach, które uległy wypaleniupodczas pożaru zabudowy całego wzgórza. Na omawianej płytce widoczne jest także częściowe przepalenie oraz zniekształcenie kształtu wywołane wysoką temperaturą.

Na płytkach stwierdzono 14 romańskich wątków zdobniczych. Były to: wyobrażenia realnych zwierząt (orły, lwy, byk, niedźwiedź, koń, ptaki) i zwierząt fantastycznych(gryfy i smoki) oraz ludzi (jeździec, człowiek z lwem, wojownicy).

0
Feed

Zostaw komentarz