Wystawa Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie otwiera swoje podwoje w najbliższy piątek, 7 maja br. Tego też dnia, szerokiej publiczności zostanie udostępnione nie tylko 6 wystaw stałych opowiadających o historii państwa i regionu, ale także 2 niezmiernie ciekawe wystawy czasowe: archeologiczna oraz malarstwa. Muzeum zaprasza w godzinach 9.00 - 18.00 od wtorku do niedzieli.

 

Wystawa "Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku" to ponad 200 obrazów, grafik i rysunków przeszło 80twórców, udostępnionych z 20 muzeów i kolekcji prywatnych. To niezwykła galeria, pełna interpretacji i kontekstów słowiańskości w sztuce takich twórców jak m.in. Wojciech Gersona, Włodzimierz Tetmajer, Ludwik Stasiak, Zofia Stryjeńska, Marian Wawrzeniecki, Stanisław .Jakubowski, Stefan Mrożewski, Franciszek Walczowski, Franciszek Frączek, Michał Bylina, Jerzy Przybyła, Hanna Dola czy Natalia Rex.Zainteresowanie słowiańskim dziedzictwem wzrosło w XIX wieku, jeszcze silniej nawiązanie do tradycji słowiańskich zarysowało się w polskiej sztuce u progu XX wieku, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie od kilkunastu lat widać ponowne ożywienie tej tematyki w sztukach plastycznych. Wiele z prezentowanych prac można potraktować jako ilustracje do dziejów, do legend czy obyczajów ludowych,ale także jako aluzje do ówczesnej, aktualnej rzeczywistości.Patronat medialny nad wystawą objęli TVP Kultura, TVP 3 Poznań, Radio Poznań, Radio PLUS Gniezno oraz portale Kultura u podstaw, NiezlaSztuka.net, Slowianskosci.pl . Wystawa czynna będzie do października br.

 

Druga z czasowych wystaw w Muzeum, "Archeologia wysp. Wyspy na peryferiach monarchii wczesnopiastowskiej" i odkryć historię osadnictwa na siedmiu wyspach: na Jeziorze Długim (Chycina), Wyspie Księży Ostrów i Mała Wyspie na Jeziorze Lubniewickim (Lubniewice), na Jeziorze Paklicko Wielkie (Nowy Dworek), na Jeziorze Gęgnowskim (Nętno) oraz na Jeziorze Zarańskim (Żółte). Na stawie prezentowane jest blisko 400 zabytków pochodzących z tych wysp, m.in. pozostałości potężnych drewnianych konstrukcji mostów, pomostów czy platform budowanych wokół wysp czy różnorodne przedmioty codziennego użytku (broń, ozdoby, narzędzia i ceramika). Wystawa otwarta jesienią ubiegłego roku czynna będzie jeszcze do lipca.

 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie od maja do września zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 18.00. https://www.muzeumgniezno.pl

0
Feed

Zostaw komentarz