Październikowy zabytek Muzeum Początków Państwa Polskiego

Prezentowany zabytek to dość typowe naczynie wczesnośredniowieczne ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Pozyskano je podczas badań podwodnych Jeziora Lednickiego w 1960 r., do dzisiaj zachowała się zawartość wnętrza naczynia w postaci muszli małych małż.

Naczynie jest całkowicie obtaczane. Typologicznie zalicza się do grupy garnków o wypukłym brzuścu na wysokości 2/3 naczynia i kątowych połączeniach brzuśca z szyjką oraz szyjki z wylewem. Brzusiec zdobiony jest płytkimi bruzdami wykonanymi szablonem oraz pasmem nacięć na granicy brzuśca i szyjki.

Średnica wylewu garnka wynosi 12,8 cm, a więc mógł on pełnić funkcję małego pojemnika. Maksymalna średnica brzuśca wynosi 13,7 cm a średnica dna wynosi 6,5 cm. Na dnie nie ma znaku garncarskiego, ale widoczne są odciski słojów drewna kola garncarskiego.

Tego typu naczynie można datować na 2. połowę XI w., choć okres występowania podobnych obiektów sięga początku XIII w.

0
Feed

Zostaw komentarz