Kurs po Szlaku Piastowskim

Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” zaprasza na Kurs przewodnicki po Szlaku Piastowskim. 

Kurs organizowany jest dzięki współfinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2023 - podnoszenie kompetencji kadr turystycznych w zakresie Szlaku Piastowskiego.

 

Kurs skierowany do:

     przedstawicieli branży turystycznej, chcących podnieść swoje kwalifikacje,
     przewodników turystycznych,
     dla pracowników punktów Informacji Turystycznych,
     dla pracowników obiektów, instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego z   obszaru Szlaku Piastowskiego odpowiedzialnych za promocję i turystykę,
     ludzi z pasją, doszukujących się historii w otaczającej przestrzeni, zainteresowanych Szlakiem Piastowskim.
Wykształcenie minimum średnie, ukończone 18 lat.

Mogą w nim wziąć udział również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Liczba miejsc ograniczona! O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na stronie  www.szlakpiastowski.com.pl na bieżąco w "Aktualnościach" będą pojawiały się informacje dotyczące dostępności miejsc w kursie.

 

Termin, miejsce i czas trwania

Kurs odbywać się będzie w okresie wrzesień - listopad br., łącznie będzie trwał 100 godzin i kończyć się będzie egzaminem. Kurs będzie podzielony na:

     część teoretyczną w formie wykładów (w godzinach popołudniowych w dni powszednie) – 29godzin,
     ćwiczenia w terenie – 12 godzin
     wyjazdy terenowe (weekendy) – 59 godzin.
Miejsce odbywania się części teoretycznej – Gniezno, natomiast  wyjazdy terenowe będą po Szlaku Piastowskim.

 

Koszt kursu

Dzięki współfinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podnoszenie kompetencji kadr turystycznych w zakresie Szlaku Piastowskiego, całkowita kwota kursu wynosi  824,00zł

 

Płatność

Wymagana zaliczka 50% od ogólnej kwoty tj. 412,00zł, płatna do 14 dni od otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w kursie, bądź jeśli zgłoszenie zostanie wysłane po 15-tym sierpnia br. – do 31 sierpnia 2023r. Reszta kwoty płatna do 15 września 2023r.   

 

Zgłoszenia/ warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres info@szlakpiastowski.com.pl w terminie maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2023r. do godziny 13:00. W wiadomości zwrotnej (w terminie do 7 dni) zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zgłoszenia przez organizatora łącznie z wystawionym dokumentem do dokonania I wpłaty za kurs. Dodatkowo do 31 sierpnia 2023r., prześlemy Państwu na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy wszystkie niezbędne informacje (m.in. dotyczące drugiej wpłaty) oraz materiały szkoleniowe.

Uczestnicy kursu po jego ukończeniu oraz zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat wystawiony przez Organizację Turystyczną „Szlak Piastowski”,  który będzie upoważniać do oprowadzania po Szlaku Piastowskim. Uczestnicy kursu będą mieli również możliwość podjęcia współpracy z organizatorem kursu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonicznym 781 999 912.

Formularz zgłoszeniowy
0
Feed

Einen Kommentar hinterlassen