Członkostwo

Składki

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski"

Nr 5  z  dnia 22 września 2020r.

w sprawie  wysokości oraz terminów uiszczania składek członkowskich

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski"

przyjmuje wysokość składek członkowskich w następującej wysokości:

Rodzaj

Wysokość składki

Samorządy0,10 zł od mieszkańca 
Hotele5 zł od miejsca noclegowego 
Restauracje2 zł od miejsca konsumpcyjnego 
Muzea0,05 zł od biletu 
Osoby fizyczne60 zł/ rok
Organizacje non profit120 zł/ rok
Gospodarstwa agroturystyczne60 zł/ rok
Pozostałe podmioty gospodarcze600/ rok
Schroniska Młodzieżowe60 zł/ rok
Ośrodki Wypoczynkowe250 zł/rok

Składki członkowskie należy opłacić z góry za cały rok w kasie lub na konto do końca pierwszego kwartału danego roku.
Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek dokonywania co roku analizy opłacalności składek członkowskich.
Upoważnia Zarząd do zwolnienia lub obniżenia składki członkowskiej za dany rok na pisemny uzasadniony wniosek członka.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Protokolant

 

Przewodniczący Walnego Zebrania

pobierz deklarację członkowską