Sprawozdania

Sprawozdania z działalności

 

Pobierz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w 2007 roku

 

Pobierz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w 2008 rok

 

Pobierz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w 2009 roku

 

Pobierz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w 2010 roku

 

Pobierz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w 2011 roku

 

Pobierz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej i OT "Szlak Piastowski" za rok 2012

 

Pobierz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej i OT ,,Szlak Piastowski" za 2013 rok

 

Projekt Statutu Organizacji Turystycznej ,,Szlak Piastowski" do głosowania

 

Statut Organizacji Turystycznej ,,Szlak Piastowski' do głosowania

 

Pobierz sprawozdanie z działalności OT "Szlak Piastowski" za 2014 rok

 

Pobierz sprawozdanie z działalności OT "Szlak Piastowski" za 2015 rok

 

Pobierz sprawozdanie z działalności OT"Szlak Piastowski"za 2016 rok

 

 Pobierz sprawozdanie z działalności OT "Szlak Piastowski" za 2017 rok

 

 Pobierz sprawozdanie z działalności OT "Szlak Piastowski" za 2018 rok

 

Pobierz sprawozdanie z działalności OT"Szlak Piastowski" za 2019 rok

 

Pobierz sprawozdanie z działalności OT"Szlak Piastowski" za 2020 rok

 

Pobierz sprawozdanie z działalności OT"Szlak Piastowski" za 2021 rok

 

Pobierz sprawozdanie z działalności OT" Szlak Piastowski" za 2022 rok

 

  Pobierz sprawozdanie z działalności OT"Szlak Piastowski" za 2023 rok