Droga św. Jakuba

Święty Jakub Starszy

Jeden z 12 apostołów, syn Zebedeusza, starszy brat św. Jana Ewangelisty, rybak znad jeziora Genezaret , najbardziej zaufany uczeń Chrystusa, patron pielgrzymów. Według tradycji święty miał przywędrować na teren dzisiejszej Hiszpanii, do Santiago de Compostela, wiedziony przez gwiazdę. Według tradycji w I poł. IX wieeku w Composteli odkryto grób apostoła, a król Asturii Alfons II zbudował nad grobem Sanktuarium.

 

W średniowieczu miasto to stało się celem pielgrzymek z całej Europy. W dokumentach gromadzonych w Santiago znajdują się ślady polskich pielgrzymów. W okresie reformacji i wojen religijnych ruch pielgrzymkowy zamiera. Wiek XX staje się wiekiem odrodzenia ruchu pątniczego. Rada Europy, w latach 80 uznaje szlak św. Jakuba jako najważniejszy szlak kulturowy w jednoczącej się Europie. Wizyta w sanktuarium Papieża Jana Pawła II powoduje burzliwy rozkwit ruchu pielgrzymkowego.

 

W 2007 roku Lokalna Organizacja Turystyczna „ Szlak Piastowski” znakuje odcinek Drogi św. Jakuba, z Mogilna, przez Trzemeszno, Niechanowo do Gniezna.

 

Szlak rozpoczyna się przy kościele farnym, pw. Św. Jakuba Starszego, w Mogilnie. Kościół gotycki, jednonawowy, z 1511 roku. We wnętrzu kościoła 4 portale gotyckie i 2 rokokowe ołtarze boczne. Na zewnętrznym murze prezbiterium postać św. Jakuba z laską pątniczą.

 

W pobliżu kościoła farnego zespół pobenedyktyńskiego kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty, z zabudowaniami klasztornymi. Obiekt ufundowany przez króla Bolesława Śmiałego , w roku 1065.

 

Droga dalej prowadzi brzegiem jeziora Mogileńskiego, obok cmentarza, z Mauzoleum ks. Piotra Wawrzyniaka i przez miejscowość Gozdawa, drogą św. Wojciecha do Duszna, obok kościoła św. Doroty i zabytkowej XIX wiecznej kuźni, przez Folusz do Niewolna. Z Niewolna dochodzimy do stacji kolejowej w Trzemesznie. Wzdłuż szlaku i po przekroczeniu drogi krajowej nr 15 dochodzimy do rynku w Trzemesznie, obok pomnika Jana Kilińskiego, udajemy się w kierunku Placu Michała Kosmowskiego. Zatrzymujemy się w bazylice Wniebowzięcia NMP, po zwiedzeniu kościoła mijamy dawny Alumnat i zmierzamy w kierunku parku Baba i dalej drogą w kierunku Witkowa, przy leśniczówce Krzyżówka skręcamy w prawo i idziemy szlakiem królewskim ( kolor zielony), przez Trzuskołoń docieramy do Niechanowa. Piękną aleją róż dochodzimy do kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego. Drewniany kościółek z XVIII wieku, z dobudowaną na początku XX wieku murowaną częścią zachodnią, stanowi unikat wystroju architektonicznego. Wewnątrz kościoła unikalne baptysterium w kształcie „ Rajskiego Ogrodu”. W ołtarzu głównym obraz św. Jakuba Starszego i relikwie św. Maksyma, na ścianie bocznej figurka Matki Boskiej Jazłowieckiej. W pobliżu kościoła grób gen. Jana Krasickiego- napoleończyka, generała wojsk polskich. W parku klasycystyczny pałac, w którym gościł twórca Hymnu Narodowego- gen Józef Wybicki.

 

Przez wieś Goczałkowo droga prowadzi do Gniezna, na Wzgórze Lecha.

 

Droga św. Jakuba prowadzi dalej przez: Braciszewo, Żydówko, Dziekanowice, Imiołki, Dąbrówkę Kościelną do Murowanej Gośliny i dalej w kierunku Dolnego Śląska.