Gniezno - Ciekawe miejsca

Rynek

Pierwotnie dawna osada targowa. Od 1235 r. - po otrzymaniu praw miejskich stał się centrum miasta lokacyjnego. W nawierzchni Rynku czerwoną kostką oznaczono linię dawnej zabudowy sprzed pożaru w 1819 roku. Umieszczono również tzw. "Krąg darczyńców" czyli 78 płyt z nazwami miast i firm, które przyczyniły się w ostatnich latach do odrestaurowania starówki. Dziś Rynek jest miejscem na którym odbywają się koncerty, parady, imprezy i jarmarki.

Stary Ratusz

Usytuowany był na Rynku, po pożarze w 1819 r. odbudowano go przy ulicy  Bolesława Chrobrego w neoklasycystycznym kształcie według projektu Schildnera. Ratusz wzniesiono w  1830 roku. Rozbudowany został w latach 1988 i 1916.

 

W budynku zlokalizowany jest Urząd Stanu Cywilnego i Rada Miasta Gniezna. Ponadto mieszczą się w nim również instytucje kultury jak Dom Powstańca Wielkopolskiego, filia Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej.

Gniezno Stary Ratusz

Kanonie

Zespół budynków mieszkalnych kanoników, czyli zabudowania kościelne. Mieszczą się przy ulicach Tumskiej, Łaskiego i Kolegiaty. Głównie zabudowania pochodzą z XVIII wieku i reprezentują cechy baroku a także późnego renesansu.

Pałac Arcybiskupi

Pałac znajduje się przy ulicy Łaskiego 1. Klasycystyczny pałac został wzniesiony w latach 1830-1836, przebudowany ok. 1928 r. i rozszerzony o skrzydło wschodnie w 1994 r. Dwukrotnie gościł w nim Jan Paweł II.

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK)

Przy ul. Łubieńskiego 11, to siedziba dawnej loży masońskiej "Sześcianu Zwieńczonego". Jednym z członków tej loży był Franz Machatius burmistrz miasta Gniezna. Stanowisko burmistrza objął w 1852 roku i to za jego kadencji w mieście poczyniono szereg inwestycji. Między innymi wybudowano wiele gmachów użyteczności publicznej, zakładów miejskich, szpital, rozwinęła się komunikacja miejska. Gnieźnieńska loża masońska działała bardzo prężnie. Obecnie w budynku mieści się Miejski Ośrodek Kultury. Wewnątrz starej części budynku zachował się dawny, ceremonialny układ pomieszczeń.