Warto zobaczyć

Najstarsza znana historyczna stolica państwa Polan i pierwszych Piastów – Gniezno, to miasto skrywające liczne atrakcje turystyczne.

 Każdy zaułek tchnie historią, a zabytkowa architektura zachęca do jej odkrywania. To jedno z najważniejszych miast Polski, będące „gniazdem” pierwszych mieszkańców spod znaku Orła Białego jest również jednym z najistotniejszych punktów na Szlaku Piastowskim, nie tylko ze względu na jego losy i wydarzenia, jakie tu zaszły, ale właśnie na miejsca, które po prostu warto zobaczyć.


Jakie atrakcje turystyczne warto zobaczyć w Gnieźnie?


Do najważniejszych punktów wycieczki zalicza się liczne obiekty sakralne, w tym m.in. Bazylikę prymasowską Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stojącą na Wzgórzu Lecha – legendarnego założyciela państwa Polan. Wyobraźnię rozpala fakt, że najprawdopodobniej wznosi się ona na ruinach byłej pogańskiej świątyni – miejscu więc symbolicznym z wielu powodów. Do innych atrakcji turystycznych należy pomnik Bolesława Chrobrego, wzorowany na rzeźbie zniszczonej w 1929 roku.


Miłośnicy historii powinni także zawitać do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Zgromadzono tu liczne przedmioty, będące świadectwami tego, jak rodziło się państwo Piastów. Gdzież indziej miałaby znaleźć się taka placówka muzealna jak nie w Gnieźnie?


W okolicach Gniezna nie brakuje również wielu innych atrakcji turystycznych. Dla miłośników kultury słowiańskiej doskonałym wyborem będzie m.in. Skansen Miniatur w Pobiedziskach, w którym można zetknąć się z ludowymi legendami. Warto zobaczyć też Wielkopolski Park Etnograficzny ze znakomicie zrekonstruowanymi warunkami XIX wiecznej wsi.


Wyrusz z nami na wyprawę Szlakiem Piastowskim i odkryj całe piękno pierwszej stolicy Polski!

Atrakcje turystyczne

Leżąca na obszarze Wielkopolski, części Kujaw i Pałuk trasa turystyczna łączy najważniejsze miejsca, obiekty i zabytki historii początków państwa polskiego. Szlak Piastowski, bo o nim rzecz jasna mowa, jest atrakcyjną i najstarszą tego rodzaju trasą turystyki kulturowej w Polsce. Sama nazwa trasy turystycznej pojawiła się po raz pierwszy w "Przewodniku po Wielkopolsce" napisanym przez Jana Kilarskiego i wydanym w 1938 roku. Pierwotnie trasa wiodła z Poznania do Inowrocławia przez Gniezno, Mogilno i Kruszwicę. Podwaliną stworzenia Szlaku Piastowskiego była posiadana wiedza historyczna o terenie, na którym, jak wiadomo, powstały zręby polskiej państwowości. Gniezno oraz jego okolice to miejsce początku budowania przez pierwszych Piastów swojej domeny, która wkrótce rozwinęła się w państwo.

Zabytki starsze i młodsze

Podążając trasą turystyczną, będziesz mieć możliwość podziwiania nie tylko zabytków z epoki Pierwszych Piastów, ale również starszych i wysoce atrakcyjnych śladów działalności kulturowej ludności, która zamieszkiwała teren jeszcze przed nimi. Kolejne okresy historyczne również pozostawiły po sobie ślady, co pokazuje, że ziemie przez cały czas się rozwijały i rozwijają dalej, korzystając ze spuścizny swoich przodków. Okres największego rozwoju turystyki na trasie szlaku przypada na lata 60-te XX wieku. Odnotowano wtedy znaczący wzrost odwiedzających atrakcje na szlaku. Miało to niezaprzeczalnie związek z przygotowaniami uroczystych obchodów 1000-lecia chrztu Polski, które miały miejsce w 1966 roku, m. in.: w Gnieźnie i w Poznaniu. Wtedy to również archeolodzy prowadzili dużą ilość ważnych badań wykopaliskowych.

Spektakularne odkrycia

Dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym znacząco rozwinęło się naukowe podejście archeologów do przedmiotu badań, a wielu studentów archeologii zyskało świetną okazję do nauki zawodu w praktyce. Odkryto podczas nich wiele dotąd nieznanych, a spektakularnych i atrakcyjnych obiektów. Prace konserwatorskie i aranżacyjne, przeprowadzone w miejscach tych odkryć, dały nam bezpośredni dostęp do prawdziwych i jednych z najważniejszych pozostałości po czasach Piastów. Duża wartość historyczna rekonstruowanych obiektów miała znaczący wpływ na rozwój turystyki Gniezna i okolic, stając się prawdziwą atrakcją i docelowym miejscem wycieczek na trasie Szlaku Piastowskiego. W wyniku prowadzonych badań archeologicznych zyskaliśmy dostęp do zabytków i dokumentów, które do dziś stanowią ważny materiał źródłowy dla rozmaitych naukowych prac i analiz.

Miejsce turystyki

Już od XIX wieku tereny Szlaku Piastowego były odwiedzane przez licznych turystów i badaczy. Stały się miejscem naukowych badań i odkryć. Bazując na nich, napisano wiele opracowań naukowych, które przez lata inspirowały poetów, pisarzy i innych artystów. Na mapie ówczesnego turysty ważnymi i atrakcyjnymi miejscowościami, do których warto było zawitać, były, m. in.: Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki, Strzelno, Inowrocław i Kruszwica. Legendarne i tajemnicze miejsca pobudzały wyobraźnię i robią to po dziś dzień.

Atrakcje turystyczne - Gniezno i okolice

Szlak Piastowski zajmuje obszar Gniezna i okolic, na którym to odkryto ślady funkcjonowania człowieka nie tylko z czasów piastowskich, ale powstałych już w czasach późnego paleolitu. W Modliszewku, znajdującym się na północ od Gniezna, odkryto najstarsze ze znalezisk, chronologią sięgające aż drugiej połowy X wieku p.n.e. Zdecydowanie jednym z najciekawszych terenów są atrakcyjne okolice Leśniewa, Przyborówka i znajdujących się między Poznaniem a Gnieznem Wierzyc. Na nim znajdują się zachowane fragmenty sporych rozmiarów warsztatów hutniczo-kowalskich. Nie jest jednak łatwo określić w jednoznaczny sposób, z jakich czasów pochodzą. Badania powierzchniowe klasyfikują je jako pozostałości okresu wpływów rzymskich.

Civitas Schinesghe

W 2011 roku powstała ważna inicjatywa samorządu gnieźnieńskiego mająca na celu uporządkowanie i podkreślenie atrakcyjności obiektów Szlaku Piastowskiego. Inicjatorzy dążą do podkreślenia wysokiej wartości historycznej zabytków związanych z życiem Piastów lub powstałych w konsekwencji ich działalności na terenie funkcjonowania państwa Piastów - Civitas Schinesghe, czyli w Gnieźnie i okolicach. Zadaniem inicjatywy jest również popularyzacja miejsc występowania atrakcji turystycznych, zabytków i zaakcentowanie ich istnienia. Dlatego też szlak objął na swojej trasie zupełnie nowe obiekty, dotąd nie wchodzące w jego skład, zmieniając jednocześnie kształt przebiegu. Według najnowszej koncepcji występują dwie trasy: północ-południe (od Łekna do Kalisza) oraz wschód-zachód (od Lubinia do Włocławka). Miejscem przecięcia się dwóch tras jest Gniezno. Przeprowadzenie na szlaku dwóch tras sprawia, że zyskuje on sporo na atrakcyjności, a historyczny związek ziem z Piastami jest również o wiele bardziej widoczny.