Warto zobaczyć

Atrakcje turystyczne

Leżąca na obszarze Wielkopolski, części Kujaw i Pałuk trasa turystyczna łączy najważniejsze miejsca, obiekty i zabytki historii początków państwa polskiego. Szlak Piastowski, bo o nim rzecz jasna mowa, jest atrakcyjną i najstarszą tego rodzaju trasą turystyki kulturowej w Polsce. Sama nazwa trasy turystycznej pojawiła się po raz pierwszy w "Przewodniku po Wielkopolsce" napisanym przez Jana Kilarskiego i wydanym w 1938 roku. Pierwotnie trasa wiodła z Poznania do Inowrocławia przez Gniezno, Mogilno i Kruszwicę. Podwaliną stworzenia Szlaku Piastowskiego była posiadana wiedza historyczna o terenie, na którym, jak wiadomo, powstały zręby polskiej państwowości. Gniezno oraz jego okolice to miejsce początku budowania przez pierwszych Piastów swojej domeny, która wkrótce rozwinęła się w państwo.

Zabytki starsze i młodsze

Podążając trasą turystyczną, będziesz mieć możliwość podziwiania nie tylko zabytków z epoki Pierwszych Piastów, ale również starszych i wysoce atrakcyjnych śladów działalności kulturowej ludności, która zamieszkiwała teren jeszcze przed nimi. Kolejne okresy historyczne również pozostawiły po sobie ślady, co pokazuje, że ziemie przez cały czas się rozwijały i rozwijają dalej, korzystając ze spuścizny swoich przodków. Okres największego rozwoju turystyki na trasie szlaku przypada na lata 60-te XX wieku. Odnotowano wtedy znaczący wzrost odwiedzających atrakcje na szlaku. Miało to niezaprzeczalnie związek z przygotowaniami uroczystych obchodów 1000-lecia chrztu Polski, które miały miejsce w 1966 roku, m. in.: w Gnieźnie i w Poznaniu. Wtedy to również archeolodzy prowadzili dużą ilość ważnych badań wykopaliskowych.

Spektakularne odkrycia

Dzięki prowadzonym badaniom archeologicznym znacząco rozwinęło się naukowe podejście archeologów do przedmiotu badań, a wielu studentów archeologii zyskało świetną okazję do nauki zawodu w praktyce. Odkryto podczas nich wiele dotąd nieznanych, a spektakularnych i atrakcyjnych obiektów. Prace konserwatorskie i aranżacyjne, przeprowadzone w miejscach tych odkryć, dały nam bezpośredni dostęp do prawdziwych i jednych z najważniejszych pozostałości po czasach Piastów. Duża wartość historyczna rekonstruowanych obiektów miała znaczący wpływ na rozwój turystyki Gniezna i okolic, stając się prawdziwą atrakcją i docelowym miejscem wycieczek na trasie Szlaku Piastowskiego. W wyniku prowadzonych badań archeologicznych zyskaliśmy dostęp do zabytków i dokumentów, które do dziś stanowią ważny materiał źródłowy dla rozmaitych naukowych prac i analiz.

Miejsce turystyki

Już od XIX wieku tereny Szlaku Piastowego były odwiedzane przez licznych turystów i badaczy. Stały się miejscem naukowych badań i odkryć. Bazując na nich, napisano wiele opracowań naukowych, które przez lata inspirowały poetów, pisarzy i innych artystów. Na mapie ówczesnego turysty ważnymi i atrakcyjnymi miejscowościami, do których warto było zawitać, były, m. in.: Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki, Strzelno, Inowrocław i Kruszwica. Legendarne i tajemnicze miejsca pobudzały wyobraźnię i robią to po dziś dzień.

Atrakcje turystyczne - Gniezno i okolice

Szlak Piastowski zajmuje obszar Gniezna i okolic, na którym to odkryto ślady funkcjonowania człowieka nie tylko z czasów piastowskich, ale powstałych już w czasach późnego paleolitu. W Modliszewku, znajdującym się na północ od Gniezna, odkryto najstarsze ze znalezisk, chronologią sięgające aż drugiej połowy X wieku p.n.e. Zdecydowanie jednym z najciekawszych terenów są atrakcyjne okolice Leśniewa, Przyborówka i znajdujących się między Poznaniem a Gnieznem Wierzyc. Na nim znajdują się zachowane fragmenty sporych rozmiarów warsztatów hutniczo-kowalskich. Nie jest jednak łatwo określić w jednoznaczny sposób, z jakich czasów pochodzą. Badania powierzchniowe klasyfikują je jako pozostałości okresu wpływów rzymskich.

Civitas Schinesghe

W 2011 roku powstała ważna inicjatywa samorządu gnieźnieńskiego mająca na celu uporządkowanie i podkreślenie atrakcyjności obiektów Szlaku Piastowskiego. Inicjatorzy dążą do podkreślenia wysokiej wartości historycznej zabytków związanych z życiem Piastów lub powstałych w konsekwencji ich działalności na terenie funkcjonowania państwa Piastów - Civitas Schinesghe, czyli w Gnieźnie i okolicach. Zadaniem inicjatywy jest również popularyzacja miejsc występowania atrakcji turystycznych, zabytków i zaakcentowanie ich istnienia. Dlatego też szlak objął na swojej trasie zupełnie nowe obiekty, dotąd nie wchodzące w jego skład, zmieniając jednocześnie kształt przebiegu. Według najnowszej koncepcji występują dwie trasy: północ-południe (od Łekna do Kalisza) oraz wschód-zachód (od Lubinia do Włocławka). Miejscem przecięcia się dwóch tras jest Gniezno. Przeprowadzenie na szlaku dwóch tras sprawia, że zyskuje on sporo na atrakcyjności, a historyczny związek ziem z Piastami jest również o wiele bardziej widoczny.